ลงทะเบียนการใช้งานครั้งแรก..คลิกที่นี่
รหัสประจำตัว
(User ID)
ลืมรหัสประจำตัว?
รหัสผ่าน
(Password)
ลืมรหัสผ่าน?

 

 

>> คู่มือการลงทะเบียนระบบข้อมูลลูกค้า
>> คำถามพบบ่อย เกี่ยวกับระบบข้อมูลลูกค้า
>> ติดต่อสอบถาม / แนะนำ
   

 

  สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทะเบียน
   
ระบบข้อมูลลูกค้า*
  • พิมพ์หนังสือรับรอง การชำระเบี้ยประกันภัย HOT
  • เปลี่ยนที่อยู่ และ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ
  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดของตัวแทนท่าน
  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ท่าน
  • สามารถทราบรายการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 

Health & Wellness Portal
  • สามารถตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  • รับสิทธิพิเศษสำรองที่นั่งออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับสุขภาพ
 
เอไอเอ เพิ่มพูนสินทรัพย์**
  • สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุน และผลการดำเนินงาน ของ เอไอเอ ลิงค์
  • สามารถตรวจสอบมูลค่าเงินในบัญชีสะสมของ เอไอเอ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
  • ติดตามความเคลื่อนไหวของ ภาวะเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

 

 

 

 

* สำหรับสมาชิกที่ถือกรมธรรม์ เอไอเอ เท่านั้น
** สำหรับสมาชิกที่ถือกรรมธรรม์ เอไอเอ ลิงค์ หรือ เอไอเอ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เท่านั้น
*** ระบบข้อมูลลูกค้า ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ Internet Explorer 8, Firefox18, Chrome24 หรือสูงกว่า
[Compatible with Internet Explorer 8, Firefox18, Chrome24 or above]
ข้อตกลงการใช้ | การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | สงวนลิขสิทธิ์ © , กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายตามกฎหมาย.
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด วันที่